کلاس پنجم

کلاس پنجم دبستان نیایش پاقلات

متن املای نوبت اول

متن املای کتاب بخوانیم پایه پنجم دبستان صدوقی محراب در نوبت اول سال تحصیلی  1390

 

الهی ، عنایت تو کوه است وفضل تو دریا . کوه کی فرسود ودریا کی کاست ؟

من می توانم شمارابه لانه ی مورچه ها ببرم ؛ بی آن که حتّی یک مورچه به شما نزدیک شود . می توانم شمارادرکنار حیوانات درّنده ای مثل شیر و پلنگ وببر بنشانم ؛ بی آن که کمترین آسیبی به شما برسد.

یکی ازمنابع مهمّ تحقیق درباره ی بزرگان ، زندگی نامه ها هستند . دربعضی از آن ها فقط شرح زندگی یک نفرنوشته شده است ولی دربرخی دیگر ، شرح زندگانی تعداد زیادی از بزرگان وجود دارد .

من پاییز را جارو می کنم . زمستان را پارو می کنم وتابستان را می شویم تا همیشه بهار باشد .

شجاعت اخلاقی آن است که فکرو عقیده ای را که بر حق ودرست است ، بدون واهمه وترس بیان کنیم ؛ حرف راست ودرست بگوییم ومانند پیامبران الهی بر اعتقاد وقول خود استواربمانیم ودردفاع از حق ، فداکار ونترس باشیم .

آیا می دانید قسمتی از سیّاره ی زهره به نام دکتر آذر اندامی ، پزشک دلسوز ایرانی نام گذاری شده است ؟

خوبان همیشه بوده اند و خواهند بود . به گذشته ها بنگرید ؛ نیاکان ما چه عاشقانه و صادقانه راه هاساخته اند . مدارس ، مساجد ، درمانگاه ها و آب انبارها بنا وآن ها را وقف مردم جامعه کرده اند .

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۰/۱۸ساعت 19:9  توسط رضا  |